Tuesday, November 22, 2016

Ikuku Ụgụrụ
Support the resuscitation and revitalisation of Igbo language. Ikuku Ụgụrụ is now on sale on Amazon

Ebube hiri aka n'anya were bụrụ ogori lụrụ di abụọ. Mana mgbe egwu dara na nke nchichapụ anya, ọkpọ were bụrụ n'anya n'anya, ọ bụghi mmadu gwara ya bụ ochinti na agha esu.

"Ikuku Uguru is an Igbo language literary creative embroidery by a Nollywood Star, Emeka Amakeze. Simple words that everyone can read, yet didactic that everyone learns from his wealth of wisdom. Dalu for this gift!" - Ositadimma
No comments: